Klasa AbstractActionResult

namespace Kei\Webas\Dedicated

Abstrakcyjna klasa rozszerzająca możliwości wszystkich obiektów o nazwie Add.


Dostępne metody klasy

execute()
return Add

Bezparametrowa metoda zatwierdzająca i wykonująca akcję opisaną główną funkcją klasy dziedziczącej.

getActionResult()
return bool

Bezparametrowa metoda zwracająca status ostatniej operacji. Stan ustawiany jest po wykonaniu operacji opisanej metodą execute()


Przykłady wykorzystania metod tej klasy w innych instancjach klas dziedziczących

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Masowa wysyłka mailingu
$result = $webas->MassMail()->
    Add(\Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Domains::Factory()->
    setRangeToSelectedDomains('example.pl'), "Zbigniew Testowy", "zbysio@example.pl", "Testowa wiadomość masowa", "Witaj,\nLorem lipsum sit dolor amet...")->
    execute();

\Kei\Library\Out::vd($result->getActionResult());

Klasa AbstractActionResult · NiceAPI dla PHP 5.6