Enumerator DnsMXPriorityEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący dwie opcje pozwalające ustawić hierarchię wpisów np. MX dla serwerów poczty.

Wykorzystywany jest m.in w klasie DnsRecordType


Dostępne stałe klasy

Priority1

1

Priority5

5

Priority10

10

Priority15

15

Priority20

20


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\DnsMXPriorityEnum::Priority5;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 5

$bc1 = \Kei\Webas\DnsMXPriorityEnum::isValidValue(28);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator DnsMXPriorityEnum · NiceAPI dla PHP 5.6