Interfejs DumperInterface

namespace Kei\Webas

Interfejs oferujący jedną publiczną metodę dump. Każda klasa implementująca ten interfejs musi ją zawierać - zgodnie z założeniami OOP.

Jej głównym zadaniem w tej bibliotece jest zwracanie tablicy przygotowanych parametrów do późniejszego wykorzystania przy wysyłce pakietu danych do panelu Webas.

Interfejs DumperInterface · NiceAPI dla PHP 5.6