Enumerator PhpVersionsEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący wersję interpretera PHP

Wykorzystywany jest m.in w klasie \Kei\Webas\Dedicated\Domain\Profile\PhpMode


Dostępne stałe klasy

Php52

php5.2

Php53

php5.3

Php54

php5.4

Php55

php5.5

Php56

php5.6

Php70

php7.0


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\PhpVersionsEnum::Php55;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // php5.5

$bc1 = \Kei\Webas\PhpVersionsEnum::isValidValue("php5.6");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator PhpVersionsEnum · NiceAPI dla PHP 5.6