Enumerator SmsOperatorEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący operatorów telefonii GSM


Dostępne stałe klasy

Autodetect

Autodetekcja

PlusGsm

Plus GSM

Simplus

Simplus

SamiSwoi

Sami Swoi

TMobile

T-Mobile

TakTak

Era - Tak Tak

Heyah

Heyah

Orange

Orange

OrangeGo

Orange Go

Pop

Idea Pop

Play

Play GSM


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\SmsOperatorEnum::Play;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 51

$bc1 = \Kei\Webas\SmsOperatorEnum::isValidValue(51);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator SmsOperatorEnum · NiceAPI dla PHP 5.6