Klasa AntyspamBlacklist

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa służy do ustawiania oraz edycji niepożądanych domen i skrzynek pocztowych.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Index klasy \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Index itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ResourceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich zablokowanych elementów
$table = $webas->AntyspamBlacklist()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Pobranie szczegółowych informacji BEZ dodania wpisu
$handle = $webas->AntyspamBlacklist()->Add();
$limit = $handle->getLimit();
$usage = $handle->getUsage();

\Kei\Library\Out::p($limit);
\Kei\Library\Out::pd($usage);

// Dodanie nowego wpisu
$webas->AntyspamBlacklist()->
  Add('example.pl')->
  execute();

// Usunięcie wpisu
$webas->AntyspamBlacklist()->
  Remove('example.pl')->
  execute();

Klasa Antyspam Blacklist · NiceAPI dla PHP 5.6