Klasa AntyspamSettings

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa służy do edycji ustawień dostępnych na stronie https://webas12345.tld.pl/AntyspamSettings.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Edit Edycja ustawień

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ResourceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamBlacklist\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

$result = $webas->AntyspamSettings()->
  Edit()->
    setSendmailLimitsValue(\Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\SendmailLimits::Factory()->
      setSendmailTimeLimit(null))->
    setFilterSettingsValue(\Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\FilterSettings::Factory()->
      setGreylist(\Kei\Webas\Dedicated\YesNoEnum::Yes))->
  execute();

\Kei\Library\Out::vd($result->getActionResult());

Klasa Antyspam Settings · NiceAPI dla PHP 5.6