Enumerator SenderAuthFilterEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings

Enumerator opisujący 4 opcje wykorzystywane w klasach AntyspamSettingsFilterSettings

Funkcja ta umożliwia zablokowanie wysyłki wiadomości e-mail, w których użyto innego konta pocztowego jako adres nadawcy niż to, na które zalogowano się do serwera SMTP. Wiadomość jest sprawdzana poprzez weryfikację zgodności adresu nadawcy z użytkownikiem, który autoryzował się do serwera SMTP.

Uwaga! Adresem nadawcy nie jest adres e-mail z nagłówka From wiadomości, który jest prezentowany przez oprogramowanie pocztowe tylko tzw. envelope sender czyli adres e-mail użyty w poleceniu mail from podczas sesji SMTP.

W przypadku braku zgodności adresów wiadomość jest automatycznie odrzucana i nie jest dostarczana do adresata. Domyślnie funkcja jest wyłączona jednak zaleca się jej włączenie (wyjątkiem tutaj są sytuacje gdy korzystamy np z relay przy autoryzacji w exchange). Czułość weryfikacji adresów można ustawić w zależności od potrzeb:


Dostępne stałe klasy

Off
wyłączona

Wiadomości e-mail są przepuszczane bez weryfikacji

EmailAccountAliasPresence
obecność konta e-mail/aliasu

Adres nadawcy musi być obsługiwany na serwerze jako konto pocztowe lub alias pocztowy

DomainCompatibility
zgodność domen

Domena z adresu nadawcy musi pokrywać się z domeną w adresie użytkownika logującego się do serwera SMTP

FullCompatibility
pełna zgodność

Adres nadawcy musi całkowicie pokrywać się z adresem użytkownika logującego się do serwera SMTP


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\SenderAuthFilterEnum::EmailAccountAliasPresence;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 2

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\SenderAuthFilterEnum::isValidValue(2);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator SenderAuthFilterEnum · NiceAPI dla PHP 5.6