Enumerator TimePeriodEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings

Enumerator opisujący przedziały czasowe.


Dostępne stałe klasy

Time1Minute

60

Time15Minutes

900

Time1Hour

3600

Time1day

86400


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\AntyspamSettings\TimePeriodEnum::Time1Hour;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 3600


Enumerator TimePeriodEnum · NiceAPI dla PHP 5.6