Klasa Cron

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa zarządzania zadaniami uslugi CRON. Odwzorowanie w panelu Webas to strona https://webas12345.tld.pl/Cron.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranego zadania CRON
Block Blokada zadania CRON
Unblock Odblokowanie zadania CRON
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\Cron zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Cron\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Cron\Exception\CronjobNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Cron\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Cron\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Cron\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich zadań CRON jako InfoTable
$table = $webas->Cron()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowego zadania CRON
$webas->Cron()->
  Add("admin", "lorem", "* */2 * * * wget example.pl >> /dev/null 2>&1")->
  execute();

// Edycja zadania CRON (identyfikator został skopiowany z listy obiektu InfoTable)
$r1 = $webas->Cron()->
  Edit("admin-1bcc28b14ea04957a8719489ee0fdd89")->
  setCronEntry("* */4 * * * wget example.pl >> /dev/null 2>&1")->
  setDescription("Nowy cron ".rand(100,999))->
  execute();
\Kei\Library\Out::vd($r1);

// Block Cronjob (identyfikator został skopiowany z listy obiektu InfoTable)
$r2 = $webas->Cron()->Block("admin-b693655c6f678c4ce3f74c494f8ec47b")->execute();
\Kei\Library\Out::vd($r2);

// Unblock Cronjob (identyfikator został skopiowany z listy obiektu InfoTable)
$r3 = $webas->Cron()->Unblock("admin-b693655c6f678c4ce3f74c494f8ec47b")->execute();
\Kei\Library\Out::vd($r3);

// Remove Cronjob (identyfikator został skopiowany z listy obiektu InfoTable)
$r4 = $webas->Cron()->Remove("admin-b693655c6f678c4ce3f74c494f8ec47b")->execute();
\Kei\Library\Out::vd($r4);

UWAGA! Identyfikator zadania CRON (np. admin-1bcc28b14ea04957a8719489ee0fdd89) zmienia się z każdym wprowadzeniem zmiany.

Klasa Cron · NiceAPI dla PHP 5.6