Klasa PostgreSQL

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa zarządzania bazami danych PostgreSQL. Odwzorowanie w panelu Webas to strona https://webas12345.tld.pl/DbPostgresql.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranej bazy danych
Block Blokada bazy danych
Unblock Odblokowanie bazy danych
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Podklasa DbPostgresql

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql zawierająca metody pomocnicze

::exists($db_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanej bazy danych po jej nazwie
$db_name → Nazwa bazy danych

::findId($db_name)
return bool|DatabaseName

Statyczna metoda oferująca pobranie wiersza z tabeli danych zawierającego informacje o wybranej bazie danych. Jeśli baza nie zostanie odnaleziona metoda zwróci false.
$db_name → Nazwa bazy danych


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Exception\CallingOrderException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Exception\DatabaseNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Sprawdzenie istnienia bazy danych PostgreSQL
$exists = \Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql\DbPostgresql::exists("pg12345_dd");
\Kei\Library\Out::vd($exists);

// Lista wszystkich baz danych PostgreSQL
$table = $webas->DbPostgresql()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowej bazy danych PostgreSQL
$add_handle = $webas->DbPostgresql()->Add("ddd", "admin", "9MxyQZ4g.E", "lorem lipsum")->execute();
\Kei\Library\Out::pd($add_handle->getDatabaseName().", ".$add_handle->getUserLogin().", ".$add_handle->getAdminLogin());

// Edycja bazy danych
$edit_handle = $webas->DbPostgresql()->Edit("pg12345_ddd");
\Kei\Library\Out::p($edit_handle->getDescription().", ".$edit_handle->getDatabaseName().", ".$edit_handle->getUserLogin().", ".$edit_handle->getAdminLogin());

$edit_handle->setDescription("Nowy ".rand(100,999))->execute();
\Kei\Library\Out::pd($edit_handle->getDescription());

// Blokada bazy danych
$webas->DbPostgresql()->Block("pg12345_ddd")->execute();

// Odblokowanie bazy danych
$webas->DbPostgresql()->Unblock("pg12345_ddd")->execute();

// Usunięcie bazy danych
$webas->DbPostgresql()->Remove("pg12345_ddd")->execute();

Klasa PostgreSQL · NiceAPI dla PHP 5.6