Enumerator PostresqlEncodingEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\DbPostgresql

Enumerator opisujący 26 opcji kodowania wykorzystywanych w klasie DbPostgresqlAdd


Dostępne stałe klasy

de_DE__iso88591
de_DE.iso88591

Kodowanie de_DE.iso88591

de_DE__utf8
de_DE.utf8

Kodowanie de_DE.utf8

en_GB__iso88591
en_GB.iso88591

Kodowanie en_GB.iso88591

en_GB__utf8
en_GB.utf8

Kodowanie en_GB.utf8

en_US__iso88591
en_US.iso88591

Kodowanie en_US.iso88591

en_US__utf8
en_US.utf8

Kodowanie en_US.utf8

es_ES__iso88591
es_ES.iso88591

Kodowanie es_ES.iso88591

es_ES__utf8
es_ES.utf8

Kodowanie es_ES.utf8

fr_BE__iso88591
fr_BE.iso88591

Kodowanie fr_BE.iso88591

fr_BE__utf8
fr_BE.utf8

Kodowanie fr_BE.utf8

fr_FR__iso88591
fr_FR.iso88591

Kodowanie fr_FR.iso88591

fr_FR__utf8
fr_FR.utf8

Kodowanie fr_FR.utf8

ja_JP__eucjp
ja_JP.eucjp

Kodowanie ja_JP.eucjp

ja_JP__ujis
ja_JP.ujis

Kodowanie ja_JP.ujis

ja_JP__utf8
ja_JP.utf8

Kodowanie ja_JP.utf8

ko_KR__euckr
ko_KR.euckr

Kodowanie ko_KR.euckr

ko_KR__utf8
ko_KR.utf8

Kodowanie ko_KR.utf8

pl_PL__iso88592
pl_PL.iso88592

Kodowanie pl_PL.iso88592

pl_PL__utf8
pl_PL.utf8

Kodowanie pl_PL.utf8

ru_RU__cp1251
ru_RU.cp1251

Kodowanie ru_RU.cp1251

ru_RU__iso88595
ru_RU.iso88595

Kodowanie ru_RU.iso88595

ru_RU__koi8r
ru_RU.koi8r

Kodowanie ru_RU.koi8r

ru_RU__utf8
ru_RU.utf8

Kodowanie ru_RU.utf8

ru_UA__koi8u
ru_UA.koi8u

Kodowanie ru_UA.koi8u

ru_UA__utf8
ru_UA.utf8

Kodowanie ru_UA.utf8

SQL_ASCII
SQL_ASCII

Kodowanie SQL_ASCII


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\DbPostresql\PostresqlEncodingEnum::pl_PL__utf8;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // pl_PL.utf8

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\DbPostresql\PostresqlEncodingEnum::isValidValue('pl_PL.utf8');
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator PostresqlEncodingEnum · NiceAPI dla PHP 5.6