Klasa DnsSubdomain

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa do zarządzania subdomenami DNS. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/DnsSubdomain.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranej subdomeny DNS
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\Exception\SubdomainNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Pobranie informacji o wszystkich subdomenach DNS
$table = $webas->DnsSubdomain()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);
    
// Dodanie subdomeny DNS
$webas->DnsSubdomain()->
  Add("wpr", "test2dns2.onet.pl", \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\DnsType::Factory()->setStandardType())->
  execute();
    
// Dodanie subdomeny DNS
$webas->DnsSubdomain()->
  Add("wpr", "example.pl", \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\DnsType::Factory()->
    setStandardType('94.152.131.120')->
    setSubdomainMailService(\Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\SubdomainMailServiceKeiPl::Factory()->
    setWildcardMainMxServer("www.wp.pl")->
    setWildcardSpareMxServer("www.onet.pl")))->
  execute();

// Dodanie subdomeny DNS
$webas->DnsSubdomain()->
  Add("wpr", "example.pl", \Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\DnsType::Factory()->
    setDelegatedType('wp.pl'))->
  execute();
    
// Edycja subdomeny DNS
$webas->DnsSubdomain()->
  Edit("wpr.test2dns2.onet.pl", "test2dns2.onet.pl")->
    setDnsType(\Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\DnsType::Factory()->
    setDelegatedType('example.pl'))->
  execute();


// Edycja subdomeny DNS
$webas->DnsSubdomain()->
  Edit("wpr.example.pl", "example.pl")->
    setDnsType(\Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\DnsType::Factory()->
    setStandardType('94.152.131.120')->
    setSubdomainMailService(\Kei\Webas\Dedicated\DnsSubdomain\SubdomainMailServiceKeiPl::Factory()->
    setWildcardMainMxServer("www.wp.pl")->
    setWildcardSpareMxServer("www.onet.pl")))->
  execute();

Klasa DnsSubdomain · NiceAPI dla PHP 5.6