Klasa FirewallService

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa do zarządzania głównym firewallem. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/FirewallService.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej pozycji listy
Edit Edycja wybranej pozycji firewalla
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Exception\ServiceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich reguł zapory ogniowej dla ruchu przychodzącego
$table = $webas->FirewallService()->Index(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic)->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowej reguły zapory ogniowej
$webas->FirewallService()->
  Add(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic, "ZAQ12WSX",
    \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TargetPortRange::Factory()->addPort("678-680", \Kei\Webas\Dedicated\PortTypeEnum::TCP))->
  execute();

// Edycja wybranej zapory ogniowej
$handle = $webas->FirewallService()->Edit(2453);
\Kei\Library\Out::p($handle->getTargetPortsValue());  // Podgląd wybranych wartości przed edycją

$handle->
  setDescription("Lorem w lipsum 23333")->
  setAllowed(true)->
execute();

// Usunięcie reguły zapory ogniowej
$webas->FirewallService()->Remove(2455)->execute();

Klasa FirewallService · NiceAPI dla PHP 5.6