Klasa FirewallWhitelist

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa służąca do zarządzania listą "wyjątków" (białej listy zaufania) zapory ogniowej. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/FirewallWhitelist.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej pozycji listy
Edit Edycja wybranej pozycji firewalla
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist\Exception\ServiceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FirewallWhitelist\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Pobranie tabeli zawierającej białą listę dla ruchu przychodzącego
$table = $webas->FirewallWhitelist()->Index(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic)->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowej pozycji do białej listy
$webas->FirewallWhitelist()->
  Add(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic, "super tajne", "196.136.5.4")->
  setFtp("example-pl")->
execute();

// Edycja pozycji białej listy
$webas->FirewallWhitelist()->
  Edit(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::OutboundTraffic, 512)->
  setName("zaq12wsx")->
execute();

// Usunięcie pozycji białej listy
$webas->FirewallWhitelist()->Remove(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic, 922)->execute();

Klasa FirewallWhitelist · NiceAPI dla PHP 5.6