Klasa FtpPasswordReset

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa do resetu hasła konta FTP na sposób zgodny z formularzem tej czynności w panelu WebAs. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/FtpPasswordReset.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Reset Wykonanie resetu hasła FTP


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Definicja przypadku użycia
$reset_use_case = \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\ActionUseCase\ResetUseCase::selectedAccountsRange(["kontoftp"])->
  options(false, "lorem@example.pl");

$reset_result = $webas->FtpPasswordReset()->
  Reset($reset_use_case)->
  execute()->
  getActionResult();

\Kei\Library\Out::vd($reset_result);

Klasa FtpPasswordReset · NiceAPI dla PHP 5.6