Klasa Profile

namespace Kei\Webas\Dedicated\Ftp

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\Dedicated\Ftp zawierająca metody określające profil dodawanego konta FTP. Klasa wspomaga skonfigurowanie zestawu ustawień w zakładkach dostępnych w panelu Webas takich jak:

 • Identyfikacja
 • Parametry
 • Bezpieczeństwo

Lista i kolejność metod zgodna jest z kolejnością zakładek i pól na stronie konfiguracji profilu FTP w panelu Webas.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

__construct($a, $b, $c, $d)
return Profile

Konstruktor dzięki, któremu utworzysz obiekt z domyślną konfiguracją profilu konta FTP - adekwatnie do domyślnych ustawień panelu Webas.
$a → Nazwa profilu
$b → Opis profilu
$c → Numer SKEL to predefiniowana startowa zawartość konta FTP jaka będzie wgrana zaraz po jego utworzeniu. Wartość domyślna: NULL
$d → (bool) Ustaw wartość true jeśli chcesz aby ustawienia profilu były domyślnymi ustawieniami w formularzu dodawania konta pocztowego. Domyślnie false

::exists($profile_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanego profilu
$profile_name → Nazwa profilu

::load($profile_name)
return Profile

Statyczna metoda oferująca wczytanie ustawień podanej konfiguracji profilu konta pocztowego i umieszczenie jej w osobnych kontenerach/obiektach.
$profile_name → Nazwa profilu

setIdentityValue($identity)
return $this

$identity → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Identity w celu konfiguracji ustawień z zakładki Identyfikacja w panelu Webas

getIdentityValue()
return Identity

Zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Identity

setQuotasValue($quotas)
return $this

Parametry dotyczące limitów zajętości konta FTP oraz dostępu do baz danych.
$quotas → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy QuotasComposite lub QuotasIndividual pośrednio przez obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Quotas w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getQuotasValue()
return QuotasComposite|QuotasIndividual

Zwraca parametry dotyczące limitów zajętości konta FTP oraz dostępu do baz danych w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Quotas

setDomainsValue($domains)
return $this

Parametry dotyczące limitów konta FTP w zakresie operacji na domenach.
$domains → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy DomainsComposite lub DomainsIndividual pośrednio przez obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Domains w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getDomainsValue()
return DomainsComposite|DomainsIndividual

Zwraca parametry dotyczące limitów konta FTP w zakresie operacji na domenach zenkapsulowane w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Domains

setMailLimits($m_limits)
return $this

Parametry dotyczące limitów konta FTP w zakresie ilości kont, aliasów pocztowych.
$m_limits → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\MailLimits w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getMailLimits()
return MailLimits

Zwraca parametry dotyczące limitów konta FTP w zakresie ilości kont, aliasów pocztowych zenkapsulowane w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\MailLimits

setOtherLimits($o_limits)
return $this

Parametry dotyczące limitów konta FTP w pozostałych obszarach.
$o_limits → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\OtherLimits w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getOtherLimits()
return OtherLimits

Zwraca parametry dotyczące limitów konta FTP w pozostałych obszarach zenkapsulowane w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\OtherLimits

setPhpMode($php)
return $this

Parametry dotyczące ustawień PHP.
$php → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\PhpMode w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getPhpMode()
return PhpMode

Zwraca parametry dotyczące ustawień PHP zenkapsulowane w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\PhpMode

setAntispamSmtpLimits($smtp)
return $this

Zabezpieczenia antyspamowe - Limit wysyłek e-mail dla SMTP.
$smtp → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy AntispamSmtpLimitsDefault lub AntispamSmtpLimitsIndividual pośrednio przez obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamSmtpLimits w celu konfiguracji ustawień z zakładki Bezpieczeństwo w panelu Webas

getAntispamSmtpLimits()
return AntispamSmtpLimitsDefault| AntispamSmtpLimitsIndividual

Zwraca limit wysyłek e-mail dla SMTP w postaci obiektu \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamSmtpLimits

setAntispamSendmailLimits($sendmail)
return $this

Zabezpieczenia antyspamowe - Limit wysyłek e-mail dla Sendmail.
$sendmail → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy AntispamSendmailLimitsIndividual lub AntispamSendmailLimitsDefault pośrednio przez obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamSendmailLimits w celu konfiguracji ustawień z zakładki Bezpieczeństwo w panelu Webas

getAntispamSendmailLimits()
return AntispamSendmailLimitsDefault| AntispamSendmailLimitsIndividual

Zwraca limit wysyłek e-mail dla Sendmail w postaci obiektu \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamSendmailLimits

setWebasSecurity($webas)
return $this

Parametry umożliwiające podniesienie bezpieczeństwa korzystania z panelu WebAs
$webas → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\WebasSecurity w celu konfiguracji ustawień z zakładki Bezpieczeństwo w panelu Webas

getWebasSecurity()
return WebasSecurity

Zwraca parametry umożliwiające podniesienie bezpieczeństwa korzystania z panelu WebAs w obiekcie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\WebasSecurity


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Utworzenie nowego profilu (tylko instancja klasy, bez zapisywania)
$profile = new \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile("nowy-testowy-profil", "lorem lipsum");
$profile->
  setQuotasValue(\Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\Quotas::Factory()->
    setQuotaIndividualMode()->
    setQuotaFtpLimit(2048)->
    setQuotaEmailLimit(5)->
    setDbLimit(100)->
    setDbNameMode(true));

\Kei\Library\Out::pd($profile);

// Załodowanie już istniejącego profilu
$profile = \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile::load("testowy");
\Kei\Library\Out::pd($profile->getQuotasValue()->Dump());

Klasa Profile · NiceAPI dla PHP 5.6