Klasa MassMail

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa oferująca metodę wysyłającą wiadomości masowe do wybranych grup użytkowników. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/MassMail.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Add Dodanie jednej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Add klasy \Kei\Webas\Dedicated\MassMail zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Add itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Exception\ResourceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Wysyłka wiadomości masowych
$webas->MassMail()->
  Add(\Kei\Webas\Dedicated\MassMail\Domains::Factory()->setRangeToSelectedDomains('example.pl'),
    "Jan Kowalski", "jkowalski@example.pl", "Testowa wiadomość masowa", "Witaj,\nLorem lipsum sit dolor amet...")->
  execute();

Klasa MassMail · NiceAPI dla PHP 5.6