Enumerator DomainsRangeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated

Określa rodzaj domen odbiorców do jakich ma dotrzeć wiadomość masowa


Dostępne stałe klasy

AllDomains

Wszystkie domeny

SelectedDomains

Wybrane domeny


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\DomainsRangeEnum::SelectedDomains;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 'selected'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\DomainsRangeEnum::isValidValue("selected");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator DomainsRangeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6