Klasa SecurityDirectory

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa do zarządzania zabezpieczonymi katalogami na serwerze. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/SecurityDirectory.

UWAGA!

Klasa ta zawiera bardzo ważną podklasę \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectoryUser. Koniecznie zapoznaj się z nią jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej pozycji listy
Edit Edycja wybranego katalogu
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\Exception\ServiceFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich zabezpieczonych katalogów
$table = $webas->SecurityDirectory()->Index()->setSearch("")->setPaginator(1, 25)->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowego zabezpieczonego katalogu
$webas->SecurityDirectory()->
  Add("Lorem lipsum", "qweasd", "qwerty")->
execute();

// Edycja zabezpieczonego katalogu
$webas->SecurityDirectory()->
  Edit("d25bb6c8da2f1d293144079ecea21f09")->
    setFtpAccount("admin")->
    setAccessForValue(\Kei\Webas\Dedicated\SecurityDirectory\AccessFor::Factory()->setAccessForChosenUsers("admin", "nowy-test"))->
  execute();

// Usunięcie zabezpieczonego katalogu
$webas->SecurityDirectory()->Remove("d25bb6c8da2f1d293144079ecea21f09")->execute();

Klasa SecurityDirectory · NiceAPI dla PHP 5.6