Klasa SecurityFtp

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa oferująca ustawienia umożliwiające ograniczenie dostępu do plików na koncie przy użyciu usługi FTP. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/SecurityFtp.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Edit Edycja wybranej pozycji - konta FTP w ramach zabezpieczeń

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\Exception\ServiceFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich pozycji
$table = $webas->SecurityFtp()->Index()->setSearch("")->setPaginator(1, 25)->paginate();
\Kei\Library\Out::vd($table);

// Edycja wybranej pozycji FTP
$webas->SecurityFtp()->
  Edit("default")->
  setUserFtpLock(\Kei\Webas\Dedicated\YesNoEnum::No)->
  setLockSsh(\Kei\Webas\Dedicated\AllowBlockInactiveEnum::Block)->
  setLockDownloadValue(\Kei\Webas\Dedicated\SecurityFtp\LockDownload::Factory()->setBlockWithExceptions(['192.178.1.1', '128.1.1.1']))->
  execute();

Klasa SecurityFtp · NiceAPI dla PHP 5.6