Klasa SettingsPanel

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa oferująca obsługę instalacji certyfikatów SSL. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/SettingsPanel.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Edit Edycja ustawień panelu WebAs

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Exception\ServiceFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Settings panel update
$webas->SettingsPanel()->
  Edit()->
    setLimitsValue(\Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\Limits::Factory()->
    setDefaultTableRows(\Kei\Webas\Dedicated\DefaultTableRowsEnum::L50))->
    setAppPanelCustomizationValue(\Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\AppPanelCustomization::Factory()->
      setBannerImageUrl('https://example.com/path/banner1.jpg')->
      setCssExtraUrl('https://example.com/path/main.min.css')->
      setSystemFaviconUrl('https://example.com/path/favikonka.ico'))->
  execute();

Klasa SettingsPanel · NiceAPI dla PHP 5.6