Enumerator DnsDomainConfigEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel

Enumerator opisujący domyślną konfigurację DNS dla domen.


Dostępne stałe klasy

BaseRecordsNsAMxTxt

podstawowe rekordy (NS, A, MX, TXT)

BaseRecordsNsAMxTxtAndMailSubdomains

podstawowe rekordy oraz subdomeny pocztowe


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\DnsDomainConfigEnum::BaseRecordsNsAMxTxt;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 0

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\SettingsPanel\DnsDomainConfigEnum::isValidValue(3);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator DnsDomainConfigEnum · NiceAPI dla PHP 5.6