Klasa SettingsSystem

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa oferująca konfigurację głównych funkcji systemowych panelu WebAs.
Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/SettingsSystem.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Edit Edycja ustawień zakładki system panelu WebAs
Restart Restart serwera HTTP (Apache)

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Exception\ResourceNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Exception\ServiceFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Aktualizacja głównych funkcji systemowych panelu WebAs
$webas->SettingsSystem()->
  Edit()->
    setMainDomainValue(\Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\MainDomain::Factory()->
      setDomain('example.com'))->
    setStatPasswordValue(\Kei\Webas\Dedicated\SettingsSystem\MainStatsPassword::Factory()->
      setPassword('zaq12wsx'))->
  execute();


// Restart serwera HTTP (Apache)
$webas->SettingsSystem()->Restart()->execute();

Klasa SettingsSystem · NiceAPI dla PHP 5.6