Enumerator VnrLinksEnum

namespace Kei\Webas\SettingsTools

Enumerator opisujący do jakich paneli będzie doklejony numer usługi w adresie URL


Dostępne stałe klasy

Webadmin

Główny panel administracyjny WebAs

WebmailRoundcube

Podstawowy panel do poczty

Stat

Statystyki stron WWW

Bip

Panel administracyjny BIP

Mailadmin

Usługa API systemu pocztowego

WebmailTldweb

Wcześniejsza wersja panelu do poczty

WebmailSquirrelmail

Uproszczony panel do poczty

WebmailCustom

Niestandardowy panel do poczty


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\SettingsTools\VnrLinksEnum::WebmailRoundcube;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 2

$bc1 = \Kei\Webas\SettingsTools\VnrLinksEnum::isValidValue(4);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator VnrLinksEnum · NiceAPI dla PHP 5.6