Klasa Subftp

namespace Kei\Webas\Dedicated

Klasa oferująca podsumowanie statystyk transferu dla wszystkich kont FTP
Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/Subftp/Index.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista subkont FTP
Add Dodanie nowego subkonta FTP
Edit Edycja wybranego subkonta FTP
Remove Usunięcie wybranego subkonta

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Index klasy \Kei\Webas\Dedicated\Subftp zwraca obiekt \Kei\Webas\Dedicated\Subftp\Index itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Subftp\Exception\SubftpAccountNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Subftp\Exception\UserNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Subftp\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Subftp\Exception\ValidationException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\Dedicated\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista subkont FTP
$sftp = $webas->Subftp()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($sftp);

// Dodanie nowego subkonta 'subapitest', którego rodzicem jest konto 'admin'
$webas->Subftp()->
  Add('subapitest', 'lorem lipsum v2', 'admin', 'directory/is/important/too', "zaq12wsx")->
  addPrivileges(\Kei\Webas\Dedicated\DataAccessEnum::ReadWrite, true)->
  execute();

// Edycja wybranego subkonta
$webas->Subftp()->
  Edit('subdefault')->
  editDescription("Nowy opis")->
  execute();

// Usunięcie subkonta
$webas->Subftp()->
  Remove('subdefault')->
  execute();

Klasa Subftp · NiceAPI dla PHP 5.6