Enumerator WebmailColorPaletteEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated

Enumerator opisujący wersje kolorystyczne


Dostępne stałe klasy

Zielony

#51b200

Blekitny

#00A5DB

Piaskowy

#83762D

Jesienny

#8A4117

Czerwony

#FF2200

Ceglasty

#C11B17

Rozowy

#CC2986

Purpurowy

#8722CF

Morski

#5E6CC5

Niebieski

#4096EE

Niebieskozielony

#4FB798

Turkusowy

#3B9C9C

Oliwkowy

#516332

Szary

#646982

Brazowy

#615453


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\WebmailColorPaletteEnum::Oliwkowy;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // #516332

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\WebmailColorPaletteEnum::isValidValue('Szary');
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator WebmailColorPaletteEnum · NiceAPI dla PHP 5.6