Klasa CronTaskName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener dla nazwy zadania CRON prezentowanej w pasku adresu panelu Webas po wybraniu opcji edycji.


Przykład

Pełny adres URL wraz z nazwą cron

Nie zawijaj wierszy
https://webas12345.tld.pl/Cron/Edit/example-com-39664474119abf75cef8469c3af60365

Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie. Zwykle jest to html.
getPlain Zwraca utworzone polecenie CRON jakie zostało zapisane w linku edycyjnym wybrane zadanie.
getTaskId Zwraca pełną nazwę identyfikatora zadania.
getTaskPrefix Zwraca właściciela wybranego zadania (ciąg zawiera myślnik na końcu).
getTaskSuffix Zwraca 32 znakowy suffix pobrany z identyfikatora zadania

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->Cron()->Index()->paginate();
$cron_table_row = $table->rows[0];   // Pierwszy wiersz
$cron_task_name = $cron_table_row[0];  // Pierwsza kolumna to obiekt CronTaskName

\Kei\Library\Out::p($cron_task_name->getTaskId());
\Kei\Library\Out::pd($cron_task_name);

// Rezultat:
admin-bd4fe42a48a39a267c0f49e160b09382

\Kei\Webas\DataType\CronTaskName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => 0 0 1 12 0,6 wget wp.pl >> /dev/null 2>&1
    [id] => admin-bd4fe42a48a39a267c0f49e160b09382
    [id_prefix] => admin-
    [id_suffix] => bd4fe42a48a39a267c0f49e160b09382
  )
)
Klasa CronTaskName · NiceAPI dla PHP 5.6