Klasa DatabaseName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przechowywania nazwy bazy danych wraz z innymi właściwościami linku edycyjnego ją zawierającej


Przykład

Pełny adres URL wraz z identyfikatorem bazy danych

Nie zawijaj wierszy
https://webas12345.tld.pl/DbMysql/Edit/987654

Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie. Zwykle jest to html.
getPlain Zwraca pełną nazwę bazy danych
getDbId Zwraca numer identyfikujący bazę w systemie Webas.
getDbPrefix Zwraca prefix nazwy bazy danych (zawiera podkreślnik na końcu).
getDbSuffix Zwraca suffix nazwy bazy danych.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->DbMysql()->Index()->paginate();
$db_table_row = $table->rows[0];   // Pierwszy wiersz
$db_name = $db_table_row[0];     // Pierwsza kolumna to obiekt DatabaseName

\Kei\Library\Out::p($db_name->getPlain());
\Kei\Library\Out::pd($db_name);

// Rezultat:
baza445566_master_test

\Kei\Webas\DataType\DatabaseName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => baza445566_master_test
    [db_id] => 987654
    [db_prefix] => baza445566_
    [db_suffix] => master_test
  )
)
Klasa DatabaseName · NiceAPI dla PHP 5.6