Klasa Date

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przechowywania daty.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową jako liczba całkowita.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie w formacie Y-m-d.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->HistoryPanel()->Index()->paginate();
$history_table_row = $table->rows[0];      // Pierwszy wiersz
$history_date = $history_table_row[0];     // Pierwsza kolumna to obiekt Date

\Kei\Library\Out::p($history_date->__toString());
\Kei\Library\Out::pd($history_date);

// Rezultat:
2016-08-16

\Kei\Webas\DataType\Date Object
(
    [value:protected] => 1471298400
)
Klasa Date · NiceAPI dla PHP 5.6