Klasa DnsRecordName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przechowywania nazwy wpisu DNS.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getDnsId Zwraca numeryczny identyfikator wpisu DNS jeśli istnieje, jeśli nie zwraca wartość PHP NULL.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->DnsRecord()->Index()->setSearch("*.example.com.pl", \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Index::buildSearchParams('example.com.pl'))->paginate();
$dns_table_row = $table->rows[0];   // Pierwszy wiersz
$dns_name = $dns_table_row[0];     // Pierwsza kolumna to obiekt DnsRecordName

\Kei\Library\Out::p($dns_name->getDnsId());
\Kei\Library\Out::pd($dns_name);

// Rezultat:
1234567

\Kei\Webas\DataType\DnsRecordName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => *.example.com.pl
    [dns_id] => 1234567
  )
)
Klasa DnsRecordName · NiceAPI dla PHP 5.6