Klasa EmailAccountName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania danych o nazwie konta email.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to prefix przed znakiem @
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie. W tym przypadku jest to pełna wersja adresu e-mail.
getUnit Zwraca suffix z adresu e-mail - część znajdująca się za znakiem @

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->EmailAccount()->Index()->setSearch("", \Kei\Webas\Dedicated\EmailAccount\Index::buildSearchParams("master-test.v12345.tld.pl"))->paginate();
$email_table_row = $table->rows[0];      // Pierwszy wiersz
$email_account = $email_table_row[0];    // Pierwsza kolumna to obiekt EmailAccountName

\Kei\Library\Out::p($email_account->__toString());
\Kei\Library\Out::pd($email_account);

// Rezultat:
mbox2@master-test.v12345.tld.pl

\Kei\Webas\DataType\EmailAccountName Object
(
    [value:protected] => mbox2
    [unit:\Kei\Webas\DataType\EmailAccountName:private] => master-test.v12345.tld.pl
)
Klasa EmailAccountName · NiceAPI dla PHP 5.6