Klasa FirewallBlockedIpName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania zablokowanej pozycji Firewalla w panelu Webas.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to tablica o kluczach plain oraz id
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getPlain Zwraca zablokowany adres IP
getBlockedIpId Zwraca identyfikator zablokowanego adresu IP

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->FirewallBlockedIp()->Index(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallBlockedIp\BlockTypeEnum::User)->setPaginator(1, 5)->paginate();
$firewall_table_row = $table->rows[0];       // Pierwszy wiersz
$firewall_blocked_item = $firewall_table_row[0];  // Pierwsza kolumna to obiekt FirewallBlockedIpName

\Kei\Library\Out::p($firewall_blocked_item->getBlockedIpId());
\Kei\Library\Out::pd($firewall_blocked_item);

// Rezultat:
12345

\Kei\Webas\DataType\FirewallBlockedIpName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => 128.10.2.3
    [id] => 12345
  )
)
Klasa FirewallBlockedIpName · NiceAPI dla PHP 5.6