Klasa FirewallServiceData

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania części tabeli Firewall Service zawierającej dane dostępnej panelu Webas pod adresem https://webas12345.tld.pl/FirewallService/Index. Obiekt przetwarza takie pola jak opis, właściciel, adresy docelowe, dostęp, dodano oraz wyjątki.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to początkowy ciąg znaków
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getAccess Zwraca TAK lub NIE z pola "Dostęp?:".
getDescription Zwraca treść z pola "Opis:".
getDestinationAddresses Zwraca listę adresów docelowych z pola "Adresy docelowe:".
getExceptions Zwraca liczbę wyjątków lub wartość PHP NULL z pola "Wyjątki:".
getOwner Zwraca nazwę właściciela.
getSubmited Zwraca datę dodania wpisu.

UWAGA

Metoda getExceptions zwraca wyłącznie liczbę wyjątków od usługi bazowej w firewallu.


Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->FirewallService()->Index(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic)->paginate();
$firewall_srv_table_row = $table->rows[0];       // Pierwszy wiersz
$firewall_srv_item = $firewall_srv_table_row[1];    // Druga kolumna to obiekt FirewallServiceData

\Kei\Library\Out::p($firewall_srv_item->getDescription());
\Kei\Library\Out::pd($firewall_srv_item);

// Rezultat:
HTTP-PROXY

\Kei\Webas\DataType\FirewallServiceData Object
(
  [value:protected] => HTTP-PROXY
  [description:protected] => HTTP-PROXY
  [owner:protected] => system
  [destination_addresses:protected] => Wszystkie
  [access:protected] => Tak
  [submited:protected] => 2012-11-28
  [exceptions:protected] => 2
)
Klasa FirewallServiceData · NiceAPI dla PHP 5.6