Klasa FirewallWhitelistName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania części tabeli Firewall Whitelist zawierającej nazwę utworzonego wpisu dostępnego w panelu Webas pod adresem https://webas12345.tld.pl/FirewallWhitelistInput/Index.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to nazwa wpisu.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getPlain Zwraca nazwę wpisu.
getWhitelistId Zwraca numer indentyfikacyjny wpisu.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->FirewallWhitelist()->Index(\Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic)->paginate();

$firewall_whiteliast_table_row = $table->rows[0];       // Pierwszy wiersz
$firewall_whitelist_item = $firewall_whiteliast_table_row[0]; // Pierwsza kolumna to obiekt FirewallWhitelistName

\Kei\Library\Out::p($firewall_whitelist_item->getWhitelistId());
\Kei\Library\Out::pd($firewall_whitelist_item);

// Rezultat:
952

\Kei\Webas\DataType\FirewallWhitelistName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => github.com
    [id] => 952
  )
)
Klasa FirewallWhitelistName · NiceAPI dla PHP 5.6