Klasa Hour

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania części godzinowej podanego datownika.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową w postaci liczby całkowitej.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie w formacie H:i:s lub wartość PHP NULL.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->HistoryAuth()->Index()->paginate();

$history_auth_table_row = $table->rows[0];       // Pierwszy wiersz
$history_auth_item = $history_auth_table_row[1];    // Druga kolumna to obiekt Hour

\Kei\Library\Out::p($history_auth_item->getValue());
\Kei\Library\Out::pd($history_auth_item);

// Rezultat:
1471429405

\Kei\Webas\DataType\Hour Object
(
  [value:protected] => 1471429405
)
Klasa Hour · NiceAPI dla PHP 5.6