Podstawy typów danych

Typy danych lub inaczej - obiekty wspomagające przechowanie konkretnego rezultatu działania lub odpowiedzi z serwera. Używane są w każdym miejscu biblioteki NiceAPI.

Typy danych dzielą się na:

Przykładem najbardziej rozbudowanego typu danych, który grupuje wiele innych typów danych w sposób dynamiczny jest obiekt InfoTable. Obiekt ten wspomaga przetwarzanie danych tabelarycznych z panelu Webas. Czyli tam gdzie w panelu Webas znajduje się tabela - mamy 100% pewności, że w bibliotece NiceAPI właśnie ten typ zostanie użyty.

Pozostałe, inne typy danych to typy proste. Same w sobie są konkretnymi typami danych.

Obiekty, których nazwa rozpoczyna się od Nullable prócz typu danych jaki ten typ określa mogą zwracać dodatkowo wartość języka PHP NULL.

Wstęp do typów danych · NiceAPI dla PHP 5.6