Klasa Int

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych wejściowych do bazowego typu PHP int.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową w postaci liczby całkowitej.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.

UWAGA

W wersji PHP 7 obiekt Int przyjmuje nazwę IntDataType ze względu na restrykcje wobec nazewnictwa klas.


Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$stats_table = $webas->StatDomainSummary()->Index()->
  setSearch("", \Kei\Webas\Dedicated\StatDomainSummary\Index::buildSearchParams("2016-01-01", "2016-03-28"))->
  setPaginator(1, 5)->
  paginate();

$stats_table_row = $stats_table->rows[0];       // Pierwszy wiersz
$stats_table_item = $stats_table_row[1];        // Druga kolumna to obiekt Int

\Kei\Library\Out::p($history_auth_item->getValue());
\Kei\Library\Out::pd($history_auth_item);

// Rezultat:
252

\Kei\Webas\DataType\Int Object
(
  [value:protected] => 252
)
Klasa Int · NiceAPI dla PHP 5.6