Klasa NullableBoolean

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener dla typu logicznego prezentowanego w panelu Webas głównie w tabelach danych. Typ danych może zwracać wartości PHP NULL lub ich odpowiedniki.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Implementuje interfejs NullableDataTypeInterface. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową: true/false/null.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie. Przy wartości NULL (pobranej z getNullDataType()) zwraca ciąg znaków pobrany z metody getNullBullet().
getNullBullet Określa ciąg znaków/znak jakim reprezentowany jest typ NULL w panelu Webas.
getNullDataType Określa domyślną wartość typu NULL. Zwykle jest to wartość PHP NULL.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecurityFtp()->Index()->setSearch("")->setPaginator(1, 25)->paginate();
$row = $table->rows[0];   // Pierwszy wiersz
$item = $row[1];      // Druga kolumna to obiekt NullableBoolean

\Kei\Library\Out::v($item->getValue());
\Kei\Library\Out::vd($item);

// Rezultat:
NULL

object(\Kei\Webas\DataType\NullableBoolean)#7 (1) {
  ["value":protected]=>
  NULL
}
Klasa NullableBoolean · NiceAPI dla PHP 5.6