Klasa SecurityDirectoryName

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania linku znajdującego się w kolumnie 1 w tabeli na stronie https://webas12345.tld.pl/SecurityDirectory/Index.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to tablica asocjacyjna z kluczami: plain oraz id
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getPlain Zwraca treść linku jak ciąg tekstu bez formatowania.
getDirectoryId Zwraca identyfikator pozycji wiersza tabeli przydatny do edycji.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecurityDirectory()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[0];        // Pierwsza kolumna to obiekt SecurityDirectoryName

\Kei\Library\Out::p($item->getPlain());
\Kei\Library\Out::pd($item);

// Rezultat:
public_html/asdasd

\Kei\Webas\DataType\SecurityDirectoryName Object
(
  [value:protected] => Array
  (
    [plain] => public_html/asdasd
    [id] => ac0d787696e6704e05f9465798bce88e
  )
)
Klasa SecurityDirectoryName · NiceAPI dla PHP 5.6