Klasa SecurityFtpNullableBoolean

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych znajdujących się w ostatniej kolumnie w tabeli na stronie https://webas12345.tld.pl/SecurityFtp/Index.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Implementuje interfejs NullableDataTypeInterface. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową lub wartość PHP NULL
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getNullBullet Określa ciąg znaków/znak jakim reprezentowany jest typ NULL w panelu Webas.
getNullDataType Określa domyślną wartość typu NULL. Zwykle jest to wartość PHP NULL.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecurityFtp()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[7];        // Ostatnia kolumna to obiekt SecurityFtpNullableBoolean

\Kei\Library\Out::v($item->getValue());
\Kei\Library\Out::vd($item);

// Rezultat:
false

object(\Kei\Webas\DataType\SecurityFtpNullableBoolean)#5 (1) {
  ["value":protected]=>
  bool(false)
}
Klasa SecurityFtpNullableBoolean · NiceAPI dla PHP 5.6