Klasa Size

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych wejściowych określających np. wielkość pliku: 250 MB.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getUnit Zwraca odczytaną jednostkę z przetworzonego ciągu lub wartość PHP NULL.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecuritySsl()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[4];        // Piąta kolumna to obiekt Size

\Kei\Library\Out::p($item->getUnit());
\Kei\Library\Out::pd($item);

// Rezultat:
MB

\Kei\Webas\DataType\Size Object
(
  [value:protected] => 0
  [unit:\Kei\Webas\DataType\Size:private] => MB
)
Klasa Size · NiceAPI dla PHP 5.6