Klasa String

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych wejściowych określających ciągi znakowe.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.

UWAGA

W wersji PHP 7 obiekt String przyjmuje nazwę StringDataType ze względu na restrykcje wobec nazewnictwa klas.


Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecurityDirectory()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[1];        // Druga kolumna to obiekt String

\Kei\Library\Out::p($item->__toString());
\Kei\Library\Out::pd($item);

// Rezultat:
admin

\Kei\Webas\DataType\String Object
(
  [value:protected] => admin
)
Klasa String · NiceAPI dla PHP 5.6