Klasa StringableInputText

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych wejściowych reprezentowanych przez htmlowy element <input/> typu tekstowego.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową w postaci wartości pola input.
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->SecurityDirectory()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[7];        // Siódma kolumna to obiekt StringableInputText

\Kei\Library\Out::p($item->getValue());
\Kei\Library\Out::pd($item);

// Rezultat:
ns1.tld.pl admin.tld.pl 2016072101 10800 1800 604800 21600

\Kei\Webas\DataType\StringableInputText Object
(
  [value:protected] => ns1.tld.pl admin.tld.pl 2016072101 10800 1800 604800 21600
)
Klasa StringableInputText · NiceAPI dla PHP 5.6