Klasa StringableSelectbox

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania danych wejściowych reprezentowanych przez htmlowy element <select/>. Obiekt jest dokładnie taki sam jak w przypadku NullableSelectbox z ta różnicą, że StringableSelectbox nie zwraca wartości PHP NULL lub jej odpowiednika.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. Wartość wynikowa jest tablicą asocjacyjną z kluczami: selected, multiselectable, selectbox
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie. W tym przypadku jest to wartość aktualnie zaznaczonego (selected) elementu <select>.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->DnsRecord()->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[2];        // Trzecia kolumna to obiekt StringableSelectbox

\Kei\Library\Out::v($item->getValue()['selected']);
\Kei\Library\Out::vd($item);

// Rezultat:
1 dzień

object(\Kei\Webas\DataType\StringableSelectbox)#10 (1) {
  ["value":protected]=>
  array(3) {
    ["selected"]=>
    string(8) "1 dzień"
    ["multiselectable"]=>
    bool(false)
    ["selectbox"]=>
    NULL
  }
}
Klasa StringableSelectbox · NiceAPI dla PHP 5.6