Klasa VPSFirewallServiceData

namespace Kei\Webas\DataType

Kontener przeznaczony do przetwarzania i przechowywania części tabeli Firewall Service zawierającej dane dostępnej panelu Webas pod adresem https://webas12345.tld.pl/FirewallService/Index. Obiekt przetwarza takie pola jak opis, adresy docelowe, dostęp, dodano oraz wyjątki. Jest to uproszczona (zubożona o pole właściciel) wersja obiektu FirewallServiceData, która tyczyła się wersji panelu Webas dla serwerów linii dedykowanych.


Obiekt ten (podobnie jak i wszystkie inne typy danych) dziedziczy po klasie AbstractDataType. Oferuje następujące metody pbliczne

__construct($value) Domyślny konstruktor przetwarzający zmienną $value odpowiedniego formatu.
getValue Zwraca dokładną wartość wynikową. W tym przypadku jest to początkowy ciąg znaków
__toString Zwraca wynik w formie możliwej do zaprezentowania na ekranie.
getAccess Zwraca TAK lub NIE z pola "Dostęp?:".
getDescription Zwraca treść z pola "Opis:".
getDestinationAddresses Zwraca listę adresów docelowych z pola "Adresy docelowe:".
getExceptions Zwraca liczbę wyjątków lub wartość PHP NULL z pola "Wyjątki:".
getSubmited Zwraca datę dodania wpisu.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// W poniższym przykładzie został wykorzystany obiekt InfoTable. Skorzystaj z dokumentacji aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
$table = $webas->FirewallService()->Index(\Kei\Webas\VPS\FirewallService\TrafficTypeEnum::OutboundTraffic)->setPaginator(1, 5)->Index()->paginate();

$row = $table->rows[0];    // Pierwszy wiersz
$item = $row[1];        // Druga kolumna to obiekt VPSFirewallServiceData

\Kei\Library\Out::p($item->getValue()->getDestinationAddresses());
\Kei\Library\Out::pd($item);

// Rezultat:
Wszystkie

\Kei\Webas\DataType\VPSFirewallServiceData Object
(
  [value:protected] => IMAP
  [description:protected] => IMAP
  [destination_addresses:protected] => Wszystkie
  [access:protected] => Tak
  [submited:protected] => 2012-11-20
  [exceptions:protected] =>
)
Klasa VPSFirewallServiceData · NiceAPI dla PHP 5.6