Klasa MySQL

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa zarządzania bazami danych MySQL. Odwzorowanie w panelu Webas to strona https://webas12345.tld.pl/DbMysql.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranej bazy danych
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\DbMysql zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Podklasa DbMysql

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\VPS\DbMysql zawierająca metody pomocnicze

::exists($db_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanej bazy danych po jej nazwie
$db_name → Nazwa bazy danych

::findId($db_name)
return bool|DatabaseName

Statyczna metoda oferująca pobranie wiersza z tabeli danych zawierającego informacje o wybranej bazie danych. Jeśli baza nie zostanie odnaleziona metoda zwróci false.
$db_name → Nazwa bazy danych


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Exception\CallingOrderException
 • \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Exception\DatabaseNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\DbMysql\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Sprawdzenie istnienia bazy danych MySQL
$exists = \Kei\Webas\VPS\DbMysql\DbMysql::exists("baza12345_dd");
\Kei\Library\Out::vd($exists);

// Lista wszystkich baz danych MySQL
$table = $webas->DbMysql()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowej bazy danych MySQL
$add_handle = $webas->DbMysql()->
Add("ddd", "9MxyQZ4g.E", "lorem lipsum")->
execute();
\Kei\Library\Out::pd($add_handle->getDatabaseName().", ".$add_handle->getUserLogin().", ".$add_handle->getAdminLogin());

// Edycja bazy danych
$edit_handle = $webas->DbMysql()->Edit("baza12345_ddd");
\Kei\Library\Out::p($edit_handle->getDescription().", ".$edit_handle->getDatabaseName().", ".$edit_handle->getUserLogin().", ".$edit_handle->getAdminLogin());

$edit_handle->setDescription("Nowy ".rand(100,999))->execute();
\Kei\Library\Out::pd($edit_handle->getDescription());

// Usunięcie bazy danych
$webas->DbMysql()->Remove("baza12345_ddd")->execute();

Klasa MySQL · NiceAPI dla PHP 5.6