Klasa Dns

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa zarządzania wpisami DNS wybranych domen. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/Dns.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranej bazy danych
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy
Import Import konfiguracji DNS dla domeny

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\Dns zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Dns\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Podklasa Dns

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\VPS\Dns zawierająca metody pomocnicze

::domainExists($domain_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanej konfiguracji DNS w panelu Webas po nazwie domeny.
$domain_name → Nazwa domeny


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\Dns\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\Dns\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\Dns\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Sprawdzenie istnienia konfiguracji DNS
$exists = \Kei\Webas\VPS\Dns\Dns::domainExists("wps.pl");
\Kei\Library\Out::vd($exists);

// Lista wszystkich konfiguracji DNS
$table = $webas->Dns()->Index()->paginate();
\Kei\Library\Out::p($table->rows[0][4]->__toString());
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowego rekordu DNS
$webas->Dns()->
  Add("wps.pl", "admin")->
    setDomainMailService(\Kei\Webas\VPS\Dns\DomainMailService::Factory()->
      setDomainMailServiceToKeiPl()->
      setMainMxServer("www.wp.pl")->
      setSpareMxServer("www.onet.pl"))->
  execute();

// Edycja rekordu DNS
$webas->Dns()->
  Edit("wps.pl")->
    setDomainMailService(\Kei\Webas\VPS\Dns\DomainMailService::Factory()->
      setDomainMailServiceToGmail())->
  execute();

// Usunięcie wybranych wpisów DNS
$webas->Dns()->Remove("wps.pl")->execute();

// Import wpisu DNS dla domeny wps.pl
$webas->Dns()->import("wps.pl", "admin", "1234")->execute();

Klasa DNS · NiceAPI dla PHP 5.6