Klasa DnsRecord

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa do zarządzania wpisami rekordami DNS. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/DnsRecord.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej lub więcej pozycji listy
Edit Edycja wybranego rekordu DNS
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\DnsRecord zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Exception\DnsRecordNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Pobranie aktualnej listy rekordów DNS
$table = $webas->DnsRecord()->Index()->setSearch("")->paginate();
\Kei\Library\Out::vd($table);

// Dodanie nowego rekordu DNS
$webas->DnsRecord()->
  Add("zaqwsx", "example-domain.pl", "192.168.1.1", \Kei\Webas\VPS\DnsRecord\DnsRecordType::Factory()->setDnsRecordTypeA(), \Kei\Webas\VPS\DnsTtlEnum::Time1day)->
execute();

// Edycja rekordu DNS
$webas->DnsRecord()->
  Edit(3196228, "example-domain.pl")->
  setType(\Kei\Webas\VPS\DnsRecord\DnsRecordType::Factory()->setDnsRecordTypeSRV(10, 20, \Kei\Webas\VPS\DnsMXPriorityEnum::Priority15))->
execute();

// usunięcie rekordu DNS
$webas->DnsRecord()->Remove(3196248, "example-domain.pl")->execute();

Klasa DnsRecord · NiceAPI dla PHP 5.6