Klasa Profile

namespace Kei\Webas\VPS\Domain

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\VPS\Domain zawierająca metody określające profil dodawanej domeny. Klasa wspomaga skonfigurowanie zestawu ustawień w zakładkach dostępnych w panelu Webas takich jak:


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

__construct($a, $b, $c)
return Profile

Konstruktor dzięki, któremu utworzysz obiekt z domyślną konfiguracją profilu domeny - adekwatnie do domyślnych ustawień panelu Webas.
$a → Nazwa profilu
$b → Opis profilu
$c → (bool) Ustaw wartość true jeśli chcesz aby ustawienia profilu były domyślnymi ustawieniami w formularzu dodawania domeny. Domyślnie false

::exists($profile_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanego profilu
$profile_name → Nazwa profilu

::load($profile_name)
return Profile

Statyczna metoda oferująca wczytanie ustawień podanej konfiguracji profilu domeny i umieszczenie jej w osobnych kontenerach/obiektach.
$profile_name → Nazwa profilu

setIdentityValue($identity)
return $this

$identity → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Identity w celu konfiguracji ustawień z zakładki Identyfikacja w panelu Webas

getIdentityValue()
return Identity

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Identity

setLimitsValue($limits)
return $this

$limits → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Limits w celu konfiguracji ustawień z zakładki Limity w panelu Webas

getLimitsValue()
return Limits

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Limits

setPhpmodeValue($phpmode)
return $this

$phpmode → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\PhpMode w celu konfiguracji ustawień z zakładki Ustawienia PHP w panelu Webas

getPhpmodeValue()
return PhpMode

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\PhpMode

setPhpsettingsValue($phpsettings)
return $this

$phpsettings → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\PhpSettings w celu konfiguracji ustawień z zakładki Ustawienia PHP w panelu Webas

getPhpsettingsValue()
return PhpSettings

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\PhpSettings

setSecurityValue($security)
return $this

$security → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Security w celu konfiguracji ustawień z zakładki Zabezpieczenia w panelu Webas

getSecurityValue()
return Security

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Security


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Utworzenie nowego profilu domeny
$profile = new \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile("nowy-profil-domeny", "lorem lipsum");
$profile->setLimitsValue(\Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Limits::Factory()->
    setEmailAccountLimit(50));
\Kei\Library\Out::pd($profile);

// Załadowanie już istniejącego profilu
$profile = \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile::load("bez-limitow");
\Kei\Library\Out::pd($profile);

// Załadowanie już istniejącego profilu i zmiana ustawień
$profile = \Kei\Webas\VPS\Domain\Profile::load("bez-limitow");
$profile->getIdentityValue()->setDescription("Aktualizacja ".date("d-m-Y H-i"));
$profile->setLimitsValue(\Kei\Webas\VPS\Domain\Profile\Limits::Factory()->
    setEmailAccountLimit(30));
\Kei\Library\Out::pd($profile);

Klasa Profile · NiceAPI dla PHP 5.6